Chov prasat Žamberk

Prodej selat

O společnosti

VEMAS a.s. Žamberk zahájil v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu – Předvýkrm selat Žamberk – Etapa 3
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Odkaz na stránky Komise

Firma Vemas a.s. vznikla 31.srpna 1992 a navázala na chod společného zemědělského podniku.
Toho času měla 25 zaměstnanců, svůj administrativní úsek a svoje vlastní jatky.
V roce 2011 prošla firma restrukturizací, došlo k uzavření jatek a snížení počtu zaměstnanců na 16 .

Ekonomické zpracování této firmě zajišťuje firma VIKA Kameničná a.s., která je zároveň majoritním vlastníkem firmy.

Hlavní produkcí naší firmy je výroba vepřového masa a jeho prodej v živém stavu, prodej selat.

Veškerá produkce vepřové kejdy je použita do bioplynové stanice, která se nachází přímo v areálu firmy.

Evropská unie
Areál Vemas a.s.

Prodej selat

1. Prodej nestandardních selat.
Zahájen od dubna 2023.

Při platbě bude vyžadováno:
1. Prodej selat – registrované číslo chovu

Instrukce:
Nutno předem objednat na telefonu.
Bude hrazeno hotově při odběru.

Kontakt pro prodej
J. Štěpánková            M. Nekovářová
  731 615 219               737 270 279

Důležité:
Podle novelizace vyhlášky plemenářského zákona ze dne 25.1.2019 se selata určená k dochovu (standard a nestandard) můžou prodávat pouze chovatelům, kteří mají registrované číslo hospodářství. Týká se to prodeje i pouze jednoho kusu!!! Prodej prasat určených k rychlé porážce tj.na gril, domácí zabíjačka, naturální kusy je i nadále povolen bez registrace chovu, jako v předešlých letech.

Společnost Vemas a.s. si vyhrazuje právo měnit cenu na základě aktuální situace na trhu.

Kontaktní osoby

Štěpánková Jiřina – ředitel
tel. 731 615 219

Nekovářová Monika – zootechnik, provozní technik
tel. 737 270 279

Hostinský Jakub – vedoucí dílny
tel. 734 396 630

Koranda David – údržbář
tel. 603 805 639

Účtárna
tel. 731 449 735

Kontaktní informace

VEMAS a. s.
Na Drahách 444
564 01 Žamberk

IČO: 47452463

Zde se nacházíme

Přesunout se na začátek