Chov prasat Žamberk

O společnosti

VEMAS a.s. Žamberk zahájil v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu – Předvýkrm selat Žamberk – Etapa 3
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Odkaz na stránky Komise

Firma Vemas a.s. vznikla 31.srpna 1992 a navázala na chod společného zemědělského podniku.
Toho času měla 25 zaměstnanců, svůj administrativní úsek a svoje vlastní jatky.
V roce 2011 prošla firma restrukturizací, došlo k uzavření jatek a snížení počtu zaměstnanců na 16 .

Ekonomické zpracování této firmě zajišťuje firma VIKA Kameničná a.s., která je zároveň majoritním vlastníkem firmy.

Hlavní produkcí naší firmy je výroba vepřového masa a jeho prodej v živém stavu, prodej selat.

Veškerá produkce vepřové kejdy je použita do bioplynové stanice, která se nachází přímo v areálu firmy.

Evropská unie
Areál Vemas a.s.

Prodej selat zrušen

Velice se omlouváme, ale v zájmu zachování BIOsecurity rušíme prodej selat. Děkujeme za pochopení.

Kontakt pro prodej

J. Štěpánková       M. Nekovářová      
  731 615 219          737 270 279                                                                                 

Důležité:

Podle novelizace vyhlášky plemenářského zákona ze dne 25.1.2019 se selata určená k dochovu (standard a nestandard) můžou prodávat pouze chovatelům, kteří mají registrované číslo hospodářství. Týká se to prodeje i pouze jednoho kusu!!! Prodej prasat určených k rychlé porážce tj.na gril, domácí zabíjačka, naturální kusy je i nadále povolen bez registrace chovu, jako v předešlých letech.

  Společnost VEMAS a.s.,Na Drahách 444, Žamberk IČO: 47452463 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

  Kontaktní osoby

  J. Štěpánková – ředitel
  tel. 731 615 219

  M. Nekovářová – zootechnik, provozní technik
  tel. 737 270 279

  R. Papáček – vedoucí údržby
  tel. 603 805 639

  Účtárna
  tel. 731 449 735

  Kontaktní informace

  VEMAS a. s.
  Na Drahách 444
  564 01 Žamberk

  IČO: 47452463

  Zde se nacházíme

  Přesunout se na začátek