Úvod

Chov prasat Žamberk

Prodej prasat a selat

O společnosti

VEMAS a.s. Žamberk zahájil v roce 2016 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu – Předvýkrm selat Žamberk – Etapa 3
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Odkaz na stránky Komise

Firma Vemas a.s. vznikla 31.srpna 1992 a navázala na chod společného zemědělského podniku.
Toho času měla 25 zaměstnanců, svůj administrativní úsek a svoje vlastní jatky.
V roce 2011 prošla firma restrukturizací, došlo k uzavření jatek a snížení počtu zaměstnanců na 16 .

Ekonomické zpracování této firmě zajišťuje firma VIKA Kameničná a.s., která je zároveň majoritním vlastníkem firmy.

Hlavní produkcí naší firmy je výroba vepřového masa a jeho prodej v živém stavu, prodej selat.

Veškerá produkce vepřové kejdy je použita do bioplynové stanice, která se nachází přímo v areálu firmy.

Evropská unie
Areál Vemas a.s.

Prodej prasat a selat

1. Selata k dochovu. Pouze chovatelům, kteří mají registrované číslo chovu
Cena 2500,- Kč/ks
Drobný prodej selat standard i nestandard je v zimních měsících pozastaven.
Prodej zahájíme podle počasí, březen, duben 2023.

2. Živých prasat určených k rychlé porážce
Cena 60,- Kč/kg
Tato prasata prodáváme z farmy v Kameničné, kde další turnus doroste po
novém roce 2023.

Vše bude hrazeno hotově při odběru.

Společnost Vemas a.s. si vyhrazuje právo měnit cenu na základě aktuální situace na trhu.

Při platbě bude vyžadováno:
1. Prodej selat – registrované číslo chovu
2. Prodej živých prasat – číslo občanského průkazu

Instrukce:
Vyplňte formulář, případně doplňte poznámku.
Následně Vám bude zaslána SMS s termínem – dnem a hodinou k vyzvednutí u aministrativní budovy VEMAS a.s. na adrese NA Drahách 444, 564 01 Žamberk.

Kontakt pro prodej
J. Štěpánková            M. Nekovářová
  731 615 219               737 270 279

Důležité:
Podle novelizace vyhlášky plemenářského zákona ze dne 25.1.2019 se selata určená k dochovu (standard a nestandard) můžou prodávat pouze chovatelům, kteří mají registrované číslo hospodářství. Týká se to prodeje i pouze jednoho kusu!!! Prodej prasat určených k rychlé porážce tj.na gril, domácí zabíjačka, naturální kusy je i nadále povolen bez registrace chovu, jako v předešlých letech.

Společnost VEMAS a.s.,Na Drahách 444, Žamberk IČO: 47452463 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

  Kontaktní osoby

  J. Štěpánková – ředitel
  tel. 731 615 219

  M. Nekovářová – zootechnik, provozní technik
  tel. 737 270 279

  R. Papáček – vedoucí údržby
  tel. 603 805 639

  Účtárna
  tel. 731 449 735

  Kontaktní informace

  VEMAS a. s.
  Na Drahách 444
  564 01 Žamberk

  IČO: 47452463

  Zde se nacházíme

  Přesunout se na začátek